Zebrania Grup Członkowskich 2021 rok

linia
[2021-02-09] Zebrania Grup Członkowskich 2021 rok

         

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczucinie

zawiadamia Członków Banku  Spółdzielczego, że w dniu 18 lutego 2021 roku

o godzinie 11.00  w lokalu Banku Spółdzielczego w Szczucinie

                                                                               

odbędzie się  Zebranie dla Grupy Członkowskiej Szczucin i Mędrzechów wraz           z miejscowościami przynależnymi do Grupy:  

    

Borki, Brzezówka, Dąbrowica, Delastowice, Laskówka Delastowska, Lubasz, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Maniów, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdrówka, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże,  Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wójcina, Wólka Grądzka, Wola Mędrzechowska                             

                          

                             

ZARZĄD  i  RADA  NADZORCZA  BS - złożą sprawozdania:

 - z działalności Banku Spółdzielczego za 2020 rok,

- z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzednich Zebrań Grup   

  Członkowskich,

- poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz

   zasadach i warunkach: 

·         udzielania kredytów,

·         gromadzenia oszczędności,

·         o planowanym podziale nadwyżki bilansowej.

 

 

ZEBRANI Członkowie Banku Spółdzielczego:       

 - ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał  

  w 2020 roku,

- przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego na 2021 rok,

- zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku

   Spółdzielczego.  

                                                           

                                                                                                          Zarząd BS w Szczucinie